„Vláde sa zatiaľ podarilo vyhnať vyše 500 zdravotných sestier. Zdroje, ktoré idú zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne na jedného konkrétneho maséra, by však stačili na požadované zvýšenie platov pre 1500 sestier,“ povedal dnes predseda #SIETE Radoslav Procházka. Minister zdravotníctva tak podľa neho našiel popri trestných oznámeniach na sestry aj skutočné riešenie ich finančnej situácie – rekvalifikačný masérsky kurz.

Štát, ktorý zlyháva v plnení svojich základných funkcií, nefunguje. „Stav slovenského zdravotníctva a školstva je výsledkom pôsobenia všetkých doterajších vlád a týka sa celej politickej generácie. Zároveň však za osem z posledných desiatich rokov niesla výlučnú zodpovednosť strana Smer,“ upozornil Procházka.

Dnešné sľuby ministrov Smeru, že sa po voľbách začnú svojim rezortom náležite venovať, neznamenajú podľa #SIETE nič, ak im chýba osobný zástoj premiéra a ministra financií. „Ministra financií nevidieť, asi počíta, kde a ako by sa ešte dalo zobrať strednej vrstve, a premiér sa podľa vlastných slov vyhýba slovenským nemocniciam ako čert krížu. Preto sme už niekoľkokrát povedali, že zdravotníctvo a školstvo musia byť osobnými prioritami predsedu vlády, ministra financií a rezortných ministeriek,“ dodal Procházka.

Príbeh doktora Kostku, ktorý by stačil na zvýšenie platov 1500 sestrám

Doktor Pavol Kostka v registri Slovenskej lekárskej komory nemá žiadnu definovanú odbornosť, ani nevystupuje ako odborný zástupca, teda garant zdravotníckej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Najneskôr od roku 2008 vlastnil ordináciu v Spišskej Belej. Ešte v roku 2010 mala jeho firma tržby necelých 50 000 eur ročne a nulový zisk.

V apríli 2012 sa ministerkou zdravotníctva stala Zuzana Zvolenská a šéfom Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcel Forai. A Pavlovi Kostkovi sa začalo dariť spôsobom, proti ktorému je teta Anka absolútna suchárka.

Tržby jeho firmy stúpli najskôr na 140 756 euro v roku 2012 a potom absolútne závratne na 1 456 451 euro v roku 2014. Pavol Kostka zdesaťnásobil tržby za dva roky. Ešte lepšie sa mu darí v ziskovosti. Zatiaľ čo v roku 2012 mal zisk 8 720 eur, v roku 2014 to už bolo 794 745 euro, teda stonásobne viac. V percentách ide o 10 000%.

Ako to Pavol Kostka dokázal? Otvoril za toto krátke obdobie „kliniky“ už nielen v Spišskej Belej, ale aj v Bratislave, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici. Má uzavretú nájomnú zmluvu aj na „kliniku“ v Trenčíne, ale tá zatiaľ podľa všetkého nefunguje.

Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera u neho zazmluvnili len veľmi obmedzený objem výkonov v Nitre a Spišskej Belej. Za normálnych okolností by teda Pavol Kostka bol naďalej len mierne prosperujúci súkromný lekár. Biznisovú expanziu Pavla Kostku však rozhodujúcim spôsobom podržala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Zmluvný objem zo VŠZP vzrástol totiž od roku 2012 dvadsaťjeden-násobne. Aktuálne má Všeobecná zdravotná poisťovňa zazmluvnené “kliniky” Pavla Kostku na sumu 3 229 092 eur ročne. Na každú „kliniku“ má od VŠZP objednané výkony približne za polmilióna eur alebo viac. Na porovnanie – Dôvera mu platí 84 000 eur ročne na dve prevádzky.

Pavol Kostka a jeho „kliniky“ zarábajú v drvivej väčšine na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. To je oblasť, ktorá môže byť za normálnych okolností zaujímavá pri samoplatcoch, ale nie za verejné peniaze. Dôvera napríklad „klinike“ Kostka prepláca od 2 do 5 eur za jeden masážny výkon. Najviac – cez 5 eur – platí za dlhý a náročný výkon – manuálnú drenáž lymfy v trvaní 45 min. Z toho nikto nevyrobí takmer miliónový zisk ročne.

Biznismodel „kliniky“ Kostka je však postavený na tom, že Pavol Kostka si vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni vybavil samostatný, unikátny kód výkonu zdravotnej starostlivosti pod názvom „cielená dlhodobá terapia – CDT00“.

Tento medicínsky unikát je voľnou zmesou absolútne štandardných výkonov v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Jeho zabalenie do nového šatu však umožnil Všeobecnej zdravotnej poisťovni platiť Kostkovi za štandardné výkony na úkor ostatných poistencov horibilné sumy.

Predstavte si, že by ste si v obchode kúpili 2 horalky a 1 fľašu minerálky, ale obchod to predával ako balík „Cielená výživa pre život“ a naúčtoval za to 15 euro.

Doktor Kostka na webe píše nasledovné: „Počas našej praxe sme sa dopracovali k vytvoreniu štandardizovaných postupov CDT terapií v našom informačnom systéme sa nachádza cez 80 druhov štandard, ktoré podliehajú tým najprísnejším kritériám kontroly v rámci nášho informačného systému pre aplikovanie na klienta v našich zariadeniach.“

Slovensko je tak od roku 2012 aspoň navonok svedkom drahého a unikátneho experimentu v medicínskom výskume. V skutočnosti je to celé inak. V Kostkovej zmluve s VŠZP sa píše: „Pod výkonom cielená dlhodobá terapia sa rozumie poskytnutie zdravotnej starostlivosti ktorej súčasťou je nahrievanie modulačnou UV lampou, fyzioterapeutické vyšetrenie, terapia Farradayovými prúdmi, schematická akupunktúra, magnetická lampa, biolampa, TDP lampa, masérska časť – výkon masérskej práce, fyzikálna terapia /laser, ježkovanie, diadynamik/, fyzioterapeutická kontrola procesu, ostatné výkony /plynové injekcie, trakcia, post-izometrické relaxačné cvičenie, polohovanie, lávové kamene, bankovanie/. Štandardné trvanie výkonu je 3 hodiny.“

Hoci Pavol Kostka už otvoril 5 „kliník“ po celom Slovensku, odborným zástupcom pre oblasť FLBR je pre všetky z nich ten istý človek, MUDr. Gregor Sinay. Umožňuje to diera v zákone, vďaka ktorej pri ambulanciach môže ten istý garant zastrešovať viac ako jednu prevádzku. Áno, za stovky tisíc euro mesačne medicínsky ručí jeden človek.

MUDr. Gregor Sinay zároveň pôsobí ako lekár v ordinácii Mornár a syn v Kežmarku. Lietajúci profesori z vysokých škôl sú schopní veľkých zázrakov, ale garantovať naraz 5 pracovísk jednej univerzity a pritom reálne učiť na úplne inej vysokej škole – to už sa nedeje dokonca ani vo vysokom školstve, kde ide „len“ o papier. Tam, kde ide o zdravie a život, to nevadí.

To, že na rozšírení siete Pavla Kostku musel mať niekto hore eminentný záujem, ukazuje aj prípad v Nitre. Na návrh primátora Jozefa Dvonča zo Smeru schválila v roku 2013 väčšina v mestskom zastupiteľstve, ovládanom SMERom, prenájom mestských priestorov pre kliniku. Stalo sa tak bez súťaže na základe osobitného paragrafu v zákone, ktorý to umožňuje v prípadoch „hodných osobitného zreteľa“.

Primátor Dvonč na zastupiteľstve uviedol, že ho osobne oslovila ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (SMER) a požiadala ho „o vybavenie priestorov“. Pavlovi Kostkovi priestory na jeho kliniku prenajali za výhodných podmienok aj fakultná Žilinská nemocnica a trenčianski hygienici, teda organizácie priamo podriadené ministerstvu zdravotníctva.

Po odchode ministerky Zvolenskej všetko pokračovalo veselo ďalej. Ale výmena Marcela Foraia, keď začali chodiť viacerým ľuďom listy opisujúce niektoré aspekty Kostkovho príbehu, priniesla zmenu, pretože nový manažment sa zľakol. 30. októbra 2015, teda mesiac po odchode Marcela Foraia, uzatvorila VŠZP s Kostkom dodatok č. 25, kde sa píše „Cena za výkon CDT00 – cielená dlhodobá terapia sa počnúc dňom 1.11.2015 ruší.“ Znamená to, že od 1. novembra minulého roka skončilo „balenie“ štandardných výkonov do nového šatu, ktoré uľahčovalo ich brutálne predražovanie.

Pavol Kostka však neprišiel o svoj biznis. Nezmenil sa totiž rozsah objednávanej zdravotnej starostlivosti. Len tabuľa sa premaľovala. V tom istom dodatku totiž bolo napísané: „V Prílohe č. 2 – Rozsah zdravotnej starostlivosti, časť II. MAXIMÁLNY ROZSAH ÚHRADY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI sa od 1.11.2015 v bode 2. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky slová „výkon CDT00“ nahrádzajú slovami „SVLZ ostatné“.“ Koncom decembra, podpísala VŠZP ďalší dodatok, č. 26, ktorý objednávaný objem ďalej navýšil na už spomínaných 3 229 092 eur ročne.

Inými slovami, poisťovňa Pavlovi Kostkovi nielen ponechala, ale dokonca navýšila objem objednaných výkonov. Biznis tak môže pokračovať bez problémov. Zariadenie musí „len“ začať zrazu vykazovať oveľa viac výkonov ako predtým. Ľudia, ktorí dokázali to, čo Pavol Kostka, to určite zvládnu bez problémov.

Zdroje zo zdravotníckeho prostredia hovoria o tom, s ktorým ministrom videli pána Kostku sedieť na káve a manželky ktorých členov vlády sa chodia dať pravidelne masírovať do „kliniky“. Médiá majú nielen právo, ale aj povinnosť sa spýtať okrem Zuzany Zvolenskej aj každého súčasného člena vlády a jeho „polovičky“, či bol zákazníkom. Lebo obrať cez takéto odlievanie peňazí vážne chorých ľudí o zdravotnú starostlivosť len preto, aby potentáti mali svoje masáže, to by prekonalo ešte aj dno slovenskej zdravotníckej chobotnice.

Podľa dokumentov firmy ku koncu roka 2014 mala v pokladni viac ako 380 000 eur. To je hotovosť, ktorá nie je na bankových účtoch, ale mala by sa nachádzať niekde v priestoroch „kliniky“. Pri zákonnom limite 5000 eur na hotovostné platby si ťažko predstaviť dôvod, prečo by takúto hotovosť firma skladovala niekde v trezore (najmä ak na účte v banke mala v tom čase ledva 15 000 eur). Ak však táto hotovosť putovala k niekomu tretiemu, kto nad celou operáciou drží ochrannú ruku, vysvetľovalo by to veľa zo zázračného úspechu Pavla Kostku. To by však vedeli overiť len nezávislé policajné a daňové orgány.