Top

Vízia

Korupcia a hmotná zodpovednosť

Čo nefunguje:

Korupcia na všetkých úrovniach predstavuje obrovské bremeno, ktoré v konečnom dôsledku znášajú a zaplatia ľudia. Takmer dennodenne sme svedkami zlyhaní verejných funkcionárov, ktoré sa končia tým „najťažším trestom“ – odvolaním z funkcie a premiestnením na iné teplé miestečko. Škodu, ktorú zo spoločných peňazí utrpeli všetci do nich prispievajúci ľudia, však nemusí nikto nahradiť. Až príliš často sa benefity z takýchto „chýb“ ocitnú v rukách schránkových firiem a následne domácich oligarchov, spriaznených s vládnou stranou. Dennodenne sme tak svedkami rozkrádania spoločných peňazí, ktoré majú pred očami verejnosti zakryť vládne sociálne balíčky v rádovo nižších sumách, ako odtečú do schránok a vreciek pochybných zbohatlíkov.

Máme plán:

Kým za svoje prešlapy, či už úmyselné alebo neúmyselné, nebude niekto ručiť vlastným majetkom, situácia sa nezmení. Zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov bude preto podmienka SIETe pri možných povolebných rokovaniach o novej vládnej koalícii. Zároveň treba raz a navždy odstrániť systém, aby sa schránkové firmy s neznámymi vlastníkmi obohacovali na verejných zdrojoch. Nejedna kauza ukázala, že za cyperskými, karibskými, či novozélandskými „akože“ majiteľmi sa skrývajú slovenskí oligarchovia.

Ako na to:

Hmotná zodpovednosť politikov: SIEŤ presadí zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a ďalších verejných funkcionárov za škodu spôsobenú na peniazoch nás všetkých. Funkcionári budú mať možnosť poistiť sa, podobne ako top manažéri v súkromnom sektore. Ak však niekto bude „chyby“ páchať opakovane, je zrejmé, že žiadna poisťovňa takéhoto človeka nepoistí a on bude spôsobené škody hradiť z vlastného majetku.

Zákon proti schránkam: SIEŤ už do parlamentu predložila zákon, ktorý raz a navždy vylúči schránkové firmy z verejného priestoru a odstrihne ich od verejných zdrojov. Ak sa takýto zákon nepodarí prijať v súčasnom zložení Národnej rady Slovenskej republiky, je SIEŤ pripravená vymôcť si mandát priamo od občanov, aby so schránkami a za nimi skrytými majiteľmi nadobro skoncovala.

 

Praktická pomoc rodinám

Čo nefunguje:

Rodiny s deťmi sú dlhé roky na chvoste záujmu všetkých vlád, ktoré Slovensko malo. Ak sa pozrieme, na čo všetko išli naše dane v minulom roku, zistíme, že na železnice dal štát viac peňazí ako na podporu rodín. Je fajn, že vláda rieši minimálne mzdy či minimálne dôchodky, ktoré majú zabezpečiť dôstojný život ich prijímateľom – treba si však zároveň uvedomiť, že mamička na rodičovskej dovolenke dostáva doslova almužnu, ktorá má slúžiť na pokrytie všetkých životných nákladov jej samej i dieťatka. Ak sa rozhodne vrátiť sa do práce, najmä vo väčších mestách sa musí obávať, či sa pre jej ratolesť nájde miesto v škôlke, alebo bude musieť zháňať miesto v súkromnom zariadení čí využiť služby opatrovateľky.

Máme plán:

Rodina je základ spoločenstva a najmä na Slovensku predstavuje mimoriadne silné puto, ktoré človeka sprevádza po celý život. Štát musí podporiť rodiny a zvlášť rodiny s deťmi, inak bude krajina naďalej vymierať a hroziaca demografická kríza spôsobí obrovské problémy napríklad s vyplácaním starobných dôchodkov už v horizonte niekoľkých desaťročí. Rodina, ktorá sa rozhodne pre potomka, musí mať pocit, že jej rozhodnutie je spoločnosťou prijímané pozitívne a štát podporí jej úsilie tak, aby aj po výpadku dovtedajších príjmov mohla rodina viesť dôstojný život a vychovávať dieťa v slušných podmienkach.

Ako na to:

Rodičovské konto: SIEŤ presadí zavedenie rodičovského konta, ktoré umožní rodičom čerpať si štátne sociálne dávky podľa ich potrieb. Na každé dieťa bude určená konkrétna výška štátnej sociálnej dávky (približne vo výške 12-tisíc eur), ktoré si mamička bude môcť vybrať podľa svojich potrieb – napríklad podľa toho, kedy sa rozhodne vrátiť sa do práce.

Garancia miesta v škôlke: Až 11-tisíc detí ročne nedostane miesto vo verejnej materskej škole a ich rodičia musia hľadať buď miesto v neporovnateľne drahšom súkromnom zariadení alebo opatrovníka. SIEŤ presadí, aby miesto pre dieťa v škôlke garantoval štát.

500 eur ročne pracujúcim rodičom: SIEŤ presadí zvýšenie daňového bonusu o 120 eur na dieťa a nezdaniteľný základ na každého dospelého o 680 eur. Toto opatrenie priamo zvýši životnú úroveň rodín, ktorým ostane viac peňazí zo svojich zárobkov. Štvorčlennej rodine s dvoma deťmi prinesie toto opatrenie ročne približne 500 eur.

 

Slovensko sa nekončí za Zlatými Pieskami

Čo nefunguje:

Slovenské regióny sa dlhodobo vyvíjajú veľmi nerovnomerne. Kým Bratislava a jej okolie je podľa európskych štatistík šiestym najbohatším regiónom Európskej únie, ostatným regiónom sa nielenže nedarí ich hendikep dobiehať, ale naopak, rozdiely sa ešte prehlbujú. Najmä ľudia na juhu či na východe majú vážny problém zamestnať sa, rozbehnúť vlastný biznis či zaistiť svojej rodine dôstojné životné podmienky. O vyrovnávanie regionálnych rozdielov sa doteraz bez úspechu pokúšali všetky vládne garnitúry. Ľavica sa snažila vyriešiť problém novými a novými sociálnymi dávkami, napríklad príspevkom na sťahovanie, pravica zasa tvrdila, že rozdiely sú v zásade v poriadku a časom ich vyrieši trh.

Máme plán:

Slovenské regióny potrebujú praktickú pomoc. Slovensko sa nekončí za Zlatými Pieskami a ľudia v Sobranciach, Fiľakove, Hnúšti či Námestove sú občanmi Slovenska s rovnakými právami, ako ich krajania v rozvinutejších a šťastnejších regiónoch. SIEŤ nebude pre pomoc regiónom hľadať pomoc v neoliberálnych učebniciach či ďalšom a ďalšom neadresnom rozdávaní sociálnych dávok, ale v praktickej pomoci a motivácii investorov, aby priniesli svoje peniaze do najťažšie skúšaných regiónov a práve tam vytvorili nové pracovné miesta. Hneď v druhom slede sa SIEŤ bude snažiť o čo najviac pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou, aby Slovensko nebolo večne len montážnou dielňou automobiliek, ale modernou krajinou, v ktorej jej šikovní ľudia majú konkrétnu možnosť realizovať sa, zakladať si svoje rodiny a napĺňať svoje pracovné i osobné sny.

Ako na to:

Regionálne ekonomické zóny: SIEŤ navrhuje vytvorenie špeciálnych, regionálnych ekonomických zón v regiónoch najviac postihnutých nezamestnanosťou, aby investori mali motiváciu vytvárať nové pracovné miesta. V tzv. „oranžovej zóne“, teda regiónoch s nezamestnanosťou nad 15 percent, si budú môcť podnikatelia okamžite odpísať 150 percent svojej investície prostredníctvom tzv. turbo-odpisu. V „červenej zóne“, teda s nezamestnanosťou nad 20 percent, si okamžite odpíšu 200 percent investície.

Rozvoj cestovného ruchu: Slovensko patrí krásou svojej prírody a bohatstvom kultúrnych podmienok medzi najkrajšie svetové destinácie a je obrovská škoda, že sa tieto výhody nepremietajú do rozvoja cestovného ruchu. Zahraniční turisti predstavujú stále nedocenený zdroj príjmov a obrovskú možnosť propagácie krajiny, ak budú s ponúknutými službami spokojní. SIEŤ chce domácim podnikateľom v cestovnom ruchu pomôcť znížením DPH z 20 na 10 percent, aby mali možnosť investovať do svojich prevádzok a ponúknuť služby na úrovni, ktorá bude reprezentovať Slovensko ako krajinu pohostinnú a priateľskú pre turistov.

 

 

Podnikatelia potrebujú pokoj a jasné pravidlá

Čo nefunguje:

Podpora domácich podnikateľov je na Slovensku na bode mrazu. Nielenže im štát aktívne nepomáha, ale práve naopak: neustále im hádže pod nohy polená v podobe nových a nových nariadení, daní a predpisov, strpčuje im život kontrolami zo všemožných úradov, ktoré hľadajú a hľadajú, až kým niekde nenatrafia na chybu. Na druhej strane, vyvolení biznismeni, ktorí pomoc štátu vzhľadom na svoje zisky vôbec nepotrebujú, ale sú „správnym“ spôsobom napojení na vládnucu stranu, dostávajú od štátu podporu čítajúcu nezriedka desiatky miliónov eur.

Máme plán:

SIEŤ chce maximálne zjednodušiť podnikanie a zbaviť podnikateľov množstva nezmyselnej byrokratickej záťaže, s ktorou sa dnes potýkajú. Štátne úrady majú dostatok možností a prostriedkov, aby si samy zistili údaje, ktoré dnes vyžadujú od podnikateľov. Takisto treba skoncovať s neustále sa meniacou legislatívou, ktorá predstavuje reálnu záťaž pre podnikateľa vo forme obslužného aparátu na všetky možné povinnosti voči štátu.

Ako na to:

Jedna platba: SIEŤ presadí, aby každý živnostník s obratom do 20 tisíc eur by zaplatil iba jediný poplatok – desatinu z tejto sumy, čiže dvetisíc eur a za tento poplatok by mal už od štátu absolútny pokoj. Nebude už musieť platiť žiadne dane, odvody, nebude musieť vypĺňať daňové priznanie ani iné výkazy. Ušetrí tak na svojom čase, energii i účtovníčke.

Jeden meter: SIEŤ presadzuje rovnováhu vo vzťahu medzi daňovníkom a štátom. Ak dnes napríklad podnikateľ neodvedie včas daň z pridanej hodnoty včas, platí pokuty a hrozí mu trestné stíhanie. Ak mu však štát má časť dane vrátiť, zrazu to neplatí. Použitím pravidla „jedného metra“ sa docieli napríklad to, že ak štát protiprávne nevracia podnikateľovi odpočty DPH, musí ich ten dostať späť aj s úrokom.

Jeden dátum: SIEŤ presadí, aby sa pravidlá pre podnikateľov menili vždy len k jednému dátumu v roku – 1. januáru. Skončí sa tak starosť všetkých podnikateľov po celý rok sledovať zmeny príslušných zákonov, ktoré neustále menia rámec ich povinností.