Delegáti strany #Sieť na dnešnom Sneme v Bratislave zvolili za nového predsedu strany Ivana Zuzulu podnikateľa a vysokoškolského pedagóga. Vyštudoval fyziku a dlhé roky sa  venuje environmentálnej problematike. Pôsobil na Slovenskom Hydrometeorologickom ústave, bol zakladateľom a riaditeľom Recyklačného fondu. Za podpredsedov strany delegáti snemu zvolili Jozefa Kamenického a Kristínu Šabíkovú, členmi predsedníctva sú Júlia Čurillová, Martin Červenka, Radoslav Dlugoš, Ľubomír Fiksel, Pavol Hanušovský a Daniel Mikolaj.

Delegáti Snemu prijali nasledujúce záverečné uznesenie: #Sieť sa na základe výsledkov ostatných parlamentných volieb celkom oprávnene považuje za parlamentnú stranu. Iba vďaka systému, ktorý umožňuje povýšiť vôľu a prehnané ambície niekoľkých jednotlivcov nad názor takmer 150-tisícov dospelých a plnoprávnych občanov, nemôže toto svoje postavenie aj reálne uplatňovať. Napriek tejto skutočnosti bude strana #Sieť aktívne pokračovať v činnosti a presadzovať také pravidlá, aby sa snaživí a čestní ľudia neocitli na okraji záujmu.

Prvým konkrétnym opatrením po reštarte #Siete bude zahájenie petície za zrušenie jedného volebného obvodu a zavedenie 4 volebných obvodov. Zvýšenie počtu volebných obvodov bude účinným nástrojom na odstránenie kabinetných manierov a netransparentných zákulisných čachrov. Keď poslanci dokázali kvalifikovanou väčšinou zrušiť ústavne garancie amnestií V. Mečiara, nemal by byť problém zrušiť ani ďalšiu mečiarovskú anomáliu – Slovensko ako jeden volebný obvod.

Z dlhodobého hľadiska sú kľúčovým odkazom Snemu #Siete tri prioritybezpečnosť, rozvoj a prosperita. Za zjednocujúci prvok našej politiky považujeme princíp udržateľného rozvoja, opierajúceho sa o tri základné rovnocenné dimenzie: o dimenziu ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.

Tlačová správa zo Snemu strany #Sieť 8.9.2017