Predseda strany #Sieť Ivan Zuzula sa ostro ohradzuje voči reportáži Dušana Tokarčíka, ktorá odznela v stredu 15. novembra v hlavnom vysielacom čase v Televíznych novinách na Markíze a spojila stranu so škandálom v Sečovciach.

http://www.tvnoviny.sk/domace/1894844_spinavy-biznis-so-ziakmi-na-vychode-zo-zdravych-deti-vraj-urobili-zdravotne-postihnute

Podľa autora reportáže a podľa poslankyne NR SR Zimenovej v elokovanom pracovisku, ktoré je súčasťou Spojenej školy v Dobšinej vraj zo zdravých detí urobili zdravotne postihnuté a pekne na tom zarobili.

Pani Stanková, ktorej sa predmetná reportáž týka, bola v reportáži označená ako členka strany #Sieť. Redaktor tiež uviedol, že za našu stranu kandidovala vo voľbách do VÚC. Ide jednoznačne o nepravdivú informáciu. Pani Stanková nie je členkou našej strany a, celkom prirodzene, za ňu ani nekandidovala do župných volieb. Zoznamy kandidátov do VÚC sú predsa verejne dostupné, takže si to každý jednoducho overí.

V reportáži bol použitý aj nasledovný záber na predvolebný plagát pani Stankovej, ktorý nasvedčuje tomu, že redaktor Tokarčík videl a vedel, že ide o nezávislú kandidátku.

 

Z tohto dôvodu sme sa obrátili na riaditeľa Centra spravodajstva a publicistiky Henricha Krejču so žiadosťou o ospravedlnenie a nápravu v súlade s pravidlami novinárskej etiky a žurnalistickej objektivity.