Na pozvanie zástupcov Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. navštívil štátny tajomník MP RV Jozef Kamenický farmárov, ktorí sa zameriavajú na živočíšnu výrobu / chov dojníc s produkciou mlieka a na výrobu bravčového mäsa/. V rastlinnej výrobe sa zameriavajú na pestovanie obilnín a strukovín, na výrobu osív a špeciálnych plodín /10 ha viníc, 6 ha sliviek, 10,5 ha broskýň a 43 ha jabloní /. Jeden z dôvodov návštevy sú škody spôsobené pestovateľom špeciálnych plodín silnými aprílovými mrazmi najmä na viniči a ovocných sadoch.

„Len silný, odolný a zanietený človek môže dlhodobo pôsobiť v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale to viete iste najlepšie Vy, ktorí v nej pôsobíte“, povedal štátny tajomník MP RV Jozef Kamenický, ktorý ubezpečil pestovateľov, že ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja bude hľadať možnosti ďalšieho postupu a prípadného odškodnenia.

Počas zasadania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo Slovensko sa pripojilo k návrhu Česka, Rakúska a Slovinska, aby Európska komisia (EK) odškodnila pestovateľov za mrazy, ktoré v prípade Slovenska nemali obdobu za posledných 65 rokov.

IMG_2285