Konferencie sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy z 13 štátov EÚ, 26 štátov AÚ, predstavitelia medzinárodných bánk, investičných skupín, medzinárodných organizácií (FAO, WTO), výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov.

Na plenárnom zasadnutí ministerského stretnutia boli prediskutované závery zo zasadnutí pracovných skupín, ktoré rokovali počas prvých dvoch dní konferencie:

  • Poľnohospodárstvo v súlade so zmenami podnebia.
  • Znižovanie potravinových strát a odpadov.
  • Zlepšovanie prístupu na trh v regionálnom a medzinárodnom meradle.
  • Zvyšovanie zodpovedných súkromných investícií.
  • Veda a inovácie v prospech rozvoja poľnohospodárstva.   

Noordwijk, 5 juli 2016. AU-EU bijeenkomst in Huis ter Duin in Noordwijk.

Na záver ministerského stretnutia bolo vydané komuniké, v ktorom sa deklaruje posilnenie spolupráce AÚ a EÚ v oblasti poľnohospodárskej politiky na dosiahnutie potravinovej sebestačnosti, zlepšenia výživy, zníženia chudoby, ako aj posilnenie spolupráce so súkromným sektorom. Vyjadruje sa v ňom vôľa pokračovať v tomto dialógu každé dva roky organizovaním ministerského okrúhleho stola zameraného na pevné partnerstvo AÚ a EÚ v piatich hlavných témach spolupráce.