Na Slovensku sme si zvykli, že verejné investície sú investíciami do „hardvéru“ – teda do železa, betónu či zateplenia. „Najcennejšie, čo máme, je však „softvér“, teda ľudský kapitál. Aj vo vzdelávaní potrebujeme investície presmerovať do ľudského kapitálu. To je budúcnosť Slovenska – ľudia , ktorí majú talent a predpoklady pomôcť tejto krajine,“ vyhlásil Procházka.

Podpredseda #SIETE Miroslav Beblavý pripomenul, že školstvo je pre #SIEŤ prioritou, vyjadrenou aj v tieňovom štátnom rozpočte. Zvýšime výdavky na vzdelávanie o tridsať percent počas najbližších štyroch rokov, čo v konkrétnom vyjadrení predstavuje 620 miliónov eur,“ povedal Beblavý. Vláda pritom v oficiálnom rozpočtovom pláne, poslanom do Bruselu, počíta v rokoch 2017 a 2018 počíta s nulovým navyšovaním prostriedkov na školstvo.

Počas prvých sto dní od nástupu do vlády vytvorí #SIEŤ podmienky na zavedenie flexibilnejšej doby starostlivosti o deti v škôlkach.Škôlky budú môcť byť otvorené dlhšie ako je tomu dnes, v prípade potreby rodičov aj do neskorších večerných hodín,“ povedala vedúca pracovnej skupiny #SIETE pre školstvo Zuzana Zimenová. V prvých sto dňoch sa chce #SIEŤ zamerať aj na univerzity a v spolupráci so študentami pripraviť listinu práv študenta, ktorá ustanoví zákonný a nárokovateľný štandard služieb od štátu.

Do polovice volebného obdobia bude #SIEŤ vytvárať predpoklady na to, aby mohli učitelia s deťmi intenzívnejšie pracovať na individuálnej úrovni a pomáhať im zlepšovať sa. „Chceme, aby sa učitelia mohli deťom venovať oveľa viac na individuálnej báze a mali k tomu k dispozícii primerané služby v podobe asistentov, špeciálnych pedagógov, logopédov a ďalších,“ povedala Zimenová.

#SIEŤ zavedie garanciou miesta v štátnej škôlke pre deti od troch rokoch a rozšíri súčasné možnosti škôlok o detské skupiny a ďalšie služby. „Zároveň uľahčíme deťom vstup do školského vzdelávania tým, že v základných školách postupne zavedieme prípravné ročníky pre päťročné deti, ktoré nedosahujú potrebnú školskú zrelosť, aby mali šancu dobre sa pripraviť na vstup do prvej triedy,“ dodala Zimenová.