Najväčšími rozpočtovými prioritami #SIETE sú 500 eur ročne do rodinného rozpočtu priemernej rodiny s pracujúcimi rodičmi, nižšie odvody pre zamestnávateľov a vzdelanie ako investícia do budúcnosti krajiny. #SIEŤ sa týmto krokom usiluje o novú tradíciu, ktorej zmyslom má byť zrozumiteľná súťaž predstáv o fungovaní štátu.

„Náš rozpočet pre strednú vrstvu má dve hlavné ambície: po prvé, odbremeniť tú pracovitú a poctivú väčšinu, ktorá svojim úsilím drží celý štát nad vodou, odmeniť ju, jednoducho vrátiť strednej vrstve podporu a ochranu, ktorú jej súčasná vláda nevie alebo nechce dopriať. Po druhé, vytvoriť podmienky pre tú najlepšiu a najnávratnejšiu investíciu zo všetkých: investíciu do vzdelania a zručností našich detí a vnukov,“ povedal predseda #SIETE Radoslav Procházka.

tienovy_rozpocet2

Najvyšším rozpočtovým záväzkom #SIETE je zvýšenie prostriedkov na vzdelávanie o 30 percent. Nasleduje zníženie zdravotných odvodov na každého zamestnanca a živnostníka o 500 eur ročne a napokon zníženie dane z príjmov fyzických osôb pre každého pracujúceho, ktoré priemernej štvorčlennej rodine ušetrí ročne 500 eur.

„Slovensko má zdroje na dobrý štát, ktorý funguje a slúži ľuďom. Náš rozpočet pre strednú vrstvu je krytý reálnymi zdrojmi. Ide predovšetkým o úsporu administratívnych výdavkov vo verejnej správe, potlačenie podvodov s daňou z pridanej hodnoty a príjmy z lepšieho makroekonomického vývoja,“ povedal podpredseda #SIETE Miroslav Beblavý.

Po marcových voľbách sa v prípade vstupu do vlády sústredí #SIEŤ aj na podstatné skvalitnenie zdravotníctva a školstva. „To sa môže podariť len vtedy, ak zdravotníctvo aj školstvo budú osobnými prioritami predsedu vlády a ministra financií. Stav, v akom sa oba tieto rezorty nachádzajú, jasne ukazuje, že v uplynulých štyroch rokoch to tak nebolo. V #SIETI sme pripravení na nový prístup k týmto prioritám,“ dodal Procházka.