Top

Modrá zóna

modra_zona

Zamestnávatelia, živnostníci a farmári
Zamestnanci
Seniori
Rodicia
Mladí ľudia
Ľudia so špecifickými potrebami

 

ZAMESTNÁVATELIA, ŽIVNOSTNÍCI A FARMÁRI

Prvých 100 dní

Do dvoch rokov

Do roku 2020

 

ZAMESTNANCI

Prvých 100 dní

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#Sieť podporí verejných zamestnancov nasledujúcimi opatreniami:

 

SENIORI

Prvých 100 dní

Do dvoch rokov

Do roku 2020

 

RODIČIA

Prvých 100 dní

Do dvoch rokov

Do roku 2020

 

MLADÍ ĽUDIA

Prvých 100 dní

Do dvoch rokov

Do roku 2020

 

ĽUDIA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Do dvoch rokov

Do roku 2020