Top

Červená zóna

cervena_zona

DOBRÝ ŠTÁT SLÚŽI ĽUĎOM

Programové východiská #Siete na obdobie 2016-2020

#1 Verejné financie a očista verejného života
#2 Praktická pomoc rodinám
#3 Pomoc regiónom
#4 Slobodný vzduch pre podnikanie
#5 Fungujúce verejné služby
#6 Sociálna ochrana
#7 Kultúra
#8 Spravodlivosť
#9 Vnútorná bezpečnosť
#10 Národná obrana
#11 Medzinárodné a európske vzťahy
#12 Energetika
#13 Ochrana krajiny

 


 

#1 VEREJNÉ FINANCIE A OČISTA VEREJNÉHO PRIESTORU

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#2 PRAKTICKÁ POMOC RODINÁM

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#3 POMOC REGIÓNOM

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#4 SLOBODNÝ VZDUCH PRE PODNIKANIE

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#5 FUNGUJÚCE VEREJNÉ SLUŽBY


Vzdelávanie

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

Zdravotníctvo

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#6 SOCIÁLNA OCHRANA

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#7 KULTÚRA

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#8 Spravodlivosť

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#9 VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#10 NÁRODNÁ OBRANA

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#11 MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE VZŤAHY

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#12 ENERGETIKA

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020

#13 OCHRANA KRAJINY

Prvých 100 dní vlády

Do dvoch rokov

Do roku 2020