Top

Program

Plán #Siete pre roky 2016-2020 je rozdelený do troch zón:  bielej, modrej a červenej.

biela_zona

Bielu zónu tvorí desať konkrétnych a merateľných záväzkov #Siete, s presným časovým plánom ich plnenia – prvých sto dní, prvé dva roky a Slovensko v roku 2020. Práve tieto záväzky sa v prvom rade budeme snažiť dostať do programového vyhlásenia novej vlády a sú vlajkovou loďou nášho úsilia na najbližšie štyri roky.

modra_zona

Modrá zóna sú hlavné plány #Siete na najbližšie volebné obdobie. Rozdelené sú podľa adresátov verejných služieb a ich poskytovateľov do šiestich skupín:

cervena_zona

Červená zóna sú programové východiská, koncipované ako otvorená množina návrhov, o ktorých sme podrobne hovorili  nielen v rámci pracovných skupín, ale aj s odbornou verejnosťou a občanmi v mestách a obciach Slovenska. Návrhy v červenej zóne sú rozdelené podľa jednotlivých rezortov a oblastí verejnej regulácie. Predstavujú základný programový rámec nášho úsilia.

Prečo takto a nie podľa tradičného vzoru?

Už dvadsať rokov centrálne mozgy ľudstva produkujú čarokrásne volebné programy plné úžasných nápadov, z ktorých napokon väčšinou zostane len opovážlivosť politickej triedy ponúkať ich o ďalšie štyri roky znova, len pod iným heslom.

To isté nás čaká teraz. V najbližších dňoch sa znova raz roztrhnú vrecia so stostranovými elaborátmi, v ktorých múdre hlavy opäť vyriešia všetky starosti sveta, v niektorých prípadoch asi aj svetový mier. Pred voľbami je Slovensko krok od raja na zemi, len sa načiahnuť za tým správnym volebným lístkom.

Ponúkame v mene #Siete inú cestu.

Aj keď máme ucelenú predstavu o fungovaní spoločnosti, hovoríme jasne, aké sú naše priority. Ponúkame desať konkrétnych, merateľných záväzkov; záväzkov, o ktorých vieme, že ich naozaj veľmi chceme urobiť, že ich Slovensko potrebuje a že sa dajú zvládnuť. Máme plán, ktorý je dôležitý a realistický zároveň, a ktorý posunie Slovensko významne dopredu presne v tom, v čom sa posunúť potrebuje – v kvalite a dostupnosti svojich služieb, smerom k štátu, ktorý naozaj funguje a práve tým slúži svojim občanom.

Sústredenie sa na desať základných záväzkov neznamená, že nebudeme robiť aj všetko iné, čo bude treba urobiť. Modernizovať vzdelávanie, zlepšovať zdravotníctvo, prinášať poriadok a spravodlivosť. Preto plnohodnotný program pre zamestnávateľov, pre rodiny, pre seniorov, pre mladých, pre farmárov, pre spravodlivosť, rozvoj regiónov, školstvo či zdravotníctvo. Zároveň to však znamená to, že práve za desať záväzkov v bielej zóne a za to, že ich urobíme za prvých sto dní, prvé dva roky alebo do roku 2020, preberáme plnohodnotnú osobnú záruku. Dávame za ne ruku do ohňa.

Radoslav Procházka


 

stiahnut_dokument