Najdôležitejšou zmenou z pohľadu #SIETE je zavedenie takzvanej protischránkovej klauzuly, ktorá umožní verejnosti spoznať konečných užívateľov výhod. Napĺňame tak svoj sľub, že vo verejnom priestore schránkové firmy nestrpíme,“ povedal predseda #SIETE Radoslav Procházka.

Skutoční užívatelia výhod budú známi prostredníctvom registra, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, voči ktorému mala #SIEŤ v minulosti výhrady. „Očakávame, že nový protischránkový zákon, pripravovaný ministerstvom spravodlivosti, podstatne sprísni podmienky pre schránkové firmy a de facto ich vylúči z verejného obstarávania. Na konečnej úprave tejto právnej normy sú pripravení spolupracovať aj poslanci #SIETE,“ uviedol Procházka.

#SIEŤ v minulosti kritizovala predpokladanú cenu bratislavského diaľničného obchvatu, ktorá sa v odhadoch pohybovala nad štyrmi miliardami eur.
Práve angažovanie sa mimovládnych organizácií i politických strán, vrátane #SIETE, prispelo k zásadnému zníženiu ceny, ktorá je dnes na úrovni 1,7 miliardy eur a zodpovedá tomu, čo ľudia za svoje peniaze od zhotoviteľa obchvatu dostanú,“ dodal Procházka.