Top
Milí sympatizanti a podporovatelia strany #Sieť,

Milí sympatizanti a podporovatelia strany #Sieť,

po skúsenostiach, ktoré sme ako mladá strana získali, sme presvedčení, že Slovensko potrebuje návrat k hodnotám. Chceme osloviť inteligentných ľudí, ktorí považujú za prirodzené, že za svoje šťastie a šťastie svojich blízkych zodpovedajú predovšetkým oni sami. Ľudí, ktorí od štátu očakávajú, že im vytvorí férové podmienky na to, aby sa o seba mohli postarať. Ľudí, ktorí veria, že usilovnosť prináša plody a že poctivosť sa vypláca.

Ak ste aj Vy jedným z nich, pridajte sa k nám. Snaživí a čestní ľudia nesmú ostať na okraji záujmu.

Proces prijatia za člena alebo členku #Siete prebehne v troch krokoch:

poslaním žiadosti na adresu: siet@siet.sk alebo vyplnením elektronického formulára
vyhodnotením prihlášky a schválením členstva predsedníctvom
písomným vyrozumením o členstve

Ďakujeme za váš záujem a tešíme sa na to, ako vás privítame medzi nami.

ZOBRAZIŤ FORMULÁR