Top

Milí sympatizanti a podporovatelia strany Sieť,

v uplynulých týždňoch sme boli svedkami a adresátmi prejavov záujmu o stranu Sieť z každého kúta Slovenska. Hlásia sa nám aktívni ľudia, ktorí chcú pomáhať a spolu s nami veria, že receptom na to, ako sa môžeme pohnúť dopredu, je tvrdá práca a poctivá verejná služba.

Strana Sieť bola formálne zaregistrovaná 12. júna 2014. A práve preto v živote strany začíname proces, ktorým jej chceme vdýchnuť život – oficiálne spúšťame prihlasovanie pre budúcich členov strany. Všade okolo nás je práce dosť a my preto hľadáme ľudí, ktorí sa neboja vyhrnúť si rukávy. Chceme zapojiť činorodých a aktívnych ľudí s čistou minulosťou, ktorí sa budú spolu s nami hrdo hlásiť do služby.

Prihláška, ktorá nasleduje, je najpodrobnejšia, akú kedy na Slovensku politické strany ponúkli.

Proces prijatia za člena alebo členku Siete prebehne v troch krokoch:

1
vyplnením elektronického formulára
2
vyhodnotením prihlášky a schválením členstva predsedníctvom
3
písomným vyrozumením o členstve

Vyhodnoteniu prihlášok chceme venovať zvýšenú pozornosť, prosíme preto o trpezlivosť. Celý proces je časovo náročný a bude trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

Ďakujeme za váš záujem a tešíme sa na to, ako vás privítame medzi nami.

ZOBRAZIŤ FORMULÁR