Top

Predstavitelia

Zakladateľov #SIETe spája presvedčenie, že verejná služba by mala byť priestorom pre aktívny a kompetentný výkon z ktorého budú mať občania Slovenskej republiky konkrétny osoh. Preto do svojich radov voláme ľudí, ktorí si trúfajú práve na takýto typ odbornej a poctivej služby.

Veríme na silu životnej a odbornej skúsenosti a chceme sa v našom úsilí opierať aj o ľudí s praktickou komunálnou skúsenosťou. Práve oni sú nositeľmi bezprostrednej spätnej väzby od občanov a poznajú rozdielne potreby slovenských regiónov. Rovnako tak potrebujeme do verejnej služby ľudí s energiou a novými nápadmi. Náš plán obnovy Slovenska tak bude vychádzať zo skúseností a zručností ľudí, ktorí majú cit pre verejný priestor a vedia ako na to!

Predsedníctvo #Siete

Na základe volieb, ktoré sa uskutočnili 8. septembra 2017 na 4. #SIEŤ sneme dostalo poverenie toto zloženie Predsedníctva:

Ivan Zuzula

Ivan Zuzula

predseda #Siete

 
Jozef Kamenický

Jozef Kamenický

podpredseda #Siete

Jozef KAMENICKÝ sa narodil 7. júna 1959 v Levoči. Po absolvovaní Gymnázia v Levoči vyštudoval Vysokú školu Poľnohospodársku v Nitre, odbor mechanizácia poľnohospodárstva. Následne na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte, Katedry pedagogiky a sociológie VŠP v Nitre získal pedagogické vzdelanie.
Po skončení štúdií istý čas pracoval ako mechanizátor poľnohospodárskej výroby na Roľníckom družstve v Oľšavici. Od roku 1984 pôsobil na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Lipanoch ako učiteľ odborných predmetov, neskôr ako externý učiteľ na Gymnáziu v Lipanoch. V tom čase bol členom odbornej sekcie kurzov v rezorte poľnohospodárstva a výživy SR, lektorom riadenia, obsluhy a nastavenia obilných kombajnov a skúšobným komisárom poľnohospodárskych strojov pri Inštitúte výchovy a vzdelávania MPVž SR v Nitre a členom sekcie kabinetu poľnohospodárskych predmetov Metodického Centra v Prešove. V komunálnych voľbách v rokoch 2002, 2006, 2010 a 2014 bol zvolený za starostu obce Nižný Slavkov. Od 31. marca 2016 bol vládou Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Po rozviazaní koaličnej zmluvy a odchode strany #Sieť z vlády skončil vo funkcií štátneho tajomníka. 5. novembra 2016 v dodatkových voľbách sa opätovne stal starostom obce.

 
Kristína Šabíková

Kristína Šabíková

podpredsedníčka #Siete

Kristína Šabíková sa narodila v roku 1985 v Zlatých Moravciach. Vyštudovala filozofiu na Filozofickej fakulte UKF a pokračovala na doktorandskom štúdiu sa zameraním na sociálnu a politickú filozofiu v Bratislave na UK. V minulosti pôsobila ako vedecký pracovník na SAV, neskôr prešla do súkromnej sféry a začala pracovať ako dátový analytik v súkromnej spoločnosti. V súčasnosti pracuje ako analytička a riaditeľka agentúry na prieskum trhu a verejnej mienky. Od roku 2016 sa venuje aj pedagogickej činnosti na SEVŠ v Skalici. Koncom roka 2016 začala spolupracovať s vedením #Siete ako politický konzultant a v roku 2017 sa stala členkou strany.

 
 

Martin Červenka

člen predsedníctva #Siete

 
Júlia Čurillová

Júlia Čurillová

člen predsedníctva #Siete

Narodila sa 16.5.1969 v Levoči. Vyštudovala pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Žije v Domaňovciach, okres Levoča. Vydatá, s manželom Václavom má tri dcéry – Patríciu, Júliu a Alexandru. Teší sa tiež z vnukov Juraja, Jerguša a Martina.

V súčasnosti pracuje ako riaditeľka Základnej školy v obci Bystrany, okres Spišská Nová Ves.
Profesionálne kompetencie získané v praxi uplatnila aj ako expertka pracovnej skupiny tvorby a implementácie pedagogického modelu CVS pre ZŠ v Národnom projekte „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ a tiež ako členka pracovnej skupiny pre analýzu školských vzdelávacích programov škôl a študijných programov vysokých škôl Národného projektu „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií“ na ŠIOV v Bratislave.
Má skúsenosti s tvorbou grantových žiadostí a ich projektovým manažérstvom.
Je viacnásobnou laureátkou mnohých celoslovenských súťaží v umeleckom prednese a v literárnej tvorbe. Vydala dve zbierky poézie: „Sedmoláska“ (2008) a „Kľúče od neba“ (2012). Publikovala tiež vo viacerých zborníkoch, periodikách a v Slovenskom rozhlase. V #SIETI pôsobí od roku 2014, predsedníčkou Miestneho centra #SIETE v Levoči sa stala v apríli 2015, je poslankyňou obecného zastupiteľstva v Domaňovciach.

 
 

Radoslav Dlugoš

člen predsedníctva #Siete

 
 

Ľubomír Fiksel

člen predsedníctva #Siete

 
 

Pavol Hanušovský

člen predsedníctva #Siete

 
 

Daniel Mikolaj

člen predsedníctva #Siete

Daniel Mikolaj, má 40 rokov a je starostom obce Šarišské Sokolovce. Vyštudoval Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach a získal doktorát v odbore Materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov. Spolupracoval na viacerých významných vedeckých projektoch. Pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave materiálového výskumu na SAV. Neskôr prešiel do súkromnej sféry. Pracoval ako manažér obchodu a servisu pre východnú Európu a Rusko.

 
 

Marek Čepko

kancelár #Siete