Top

Petícia „Odkaz starým politikom“

#Sieť spustila 1.7.2015 verejnú kampaň za hmotnú zodpovednosť politikov a vylúčenie schránkových firiem z verejného priestoru.

Projekt “Odkaz starým politikom” vznikol ako reakcia na čoraz väčšiu vzdialenosť medzi starými politikmi a bežnými ľuďmi. Generácia politikov, ktorá tu je už 25 rokov, úplne stratila kontakt s realitou a na Slovensko sa pozerajú spoza svojich opancierovaných limuzín. Ľudia sú už frustrovaní, pretože nemajú možnosť ovplyvniť ich rozhodovanie. Pritom práve ľudia platia svojimi daňami svojich politických zástupcov, takže by voči nim nemali byť politici hluchí. Preto sme sa rozhodli, že starej generácii politikov odkážeme, čo si o nej myslíme.

#SIEŤ je nová generácia politikov, ktorá chce robiť politiku iným spôsobom. Nová politika znamená, že politici budú niesť konkrétnu hmotnú zodpovednosť za porušenia zákona a ani euro nepotečie do schránkových firiem so sponzormi a politikmi v pozadí. Len tak sa dajú získať zdroje na dobre fungujúci štát, ktorý bude naozaj slúžiť ľuďom. Pre #SIEŤ bude hmotná zodpovednosť politikov a zákaz akýchkoľvek obchodov so schránkovými firmami neprekročiteľnými podmienkami vytvorenia akejkoľvek vlády. Pretože bez takejto zmeny sa nepodaria ani tie ostatné.

Odkaz #Siete starým politikom znie jednoznačne: hmotná zodpovednosť politikov a ani jedno euro schránkovým firmám.

Od 1.7. 2015 sa nám podarilo vyzbierať už vyše 80 tisíc podpisov. Ak nás v našom úsilí chceš podporiť, vyplň údaje vo formulári na spodku stránky a podpíš sa on-line. Ak si trúfaš získať podpisy od ľudí vo svojom okolí, stiahni si petičný hárok, zozbieraj čo najviac podpisov vo svojom okolí a pošli nám ho na adresu #SIEŤ – politická strana, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava (peticia@siet.sk). Iba tak sa nám spolu podarí zmeniť túto krajinu!

[]
1 Step 1
Hmotná zodpovednosť politikov a zákaz schránkových firiem

My, občania Slovenskej republiky ŽIADAME Národnú radu Slovenskej republiky, aby v zmysle § 133 ods. 3 Rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky prerokovala predmet tejto petície, vzh
adom na jeho závanos a mieru jeho vplyvu na verejn záujem celej spolonosti. Predmetom tejto petície sú nasledovnépoiadavky a to aby:

  1. osoby, ktoré vykonávajú funkciu vo verejnej správe niesli osobnú hmotnú zodpovednos za nimi spôsobenú kodu, ktorá vznikla obanom Slovenskej republiky;

  2. boli schránkové firmy vylúené z obchodovania so tátom a z úasti na tátnych zákazkách.

Meno
Priezvisko
Ulica
Mesto
Rok narodeniaiba nad 16 rokov
Telefon

Súhlas na spracovanie osobných údajov:

Osoba, ktorá uviedla svoje údaje do online formulára pre zavedenie hmotnej zodpovednosti a zákazu schránkových firiem zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním na adresu politickej strany #SIEŤ, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava.

Previous
Next