Top

O strane

Čo je Sieť?

Sieť je spoločenstvo usilovných ľudí, ktorých spája spoločný cieľ: premeniť Slovenskú republiku na jednoduchý a spoľahlivý štát, v ktorom budú mať všetci rovnaký prístup k verejným dobrám.
V júni 2014 bola Sieť zaregistrovaná ako politická strana.

1

Sieť ako spoločenstvo šikovných ľudí zo všetkých kútov Slovenska.

Veríme na potrebu spájať ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Regióny si zaslúžia viac pozornosti, ako dnes dostávajú a práve na odhodlaných ľuďoch z regiónov bude Sieť stáť.

2

Sieť ako vnútorné usporiadanie nášho projektu.

Nie všade sú rovnaké potreby, Svidník potrebuje čosi iné ako Bratislava, a Žilina čosi iné ako Veľký Krtíš. Preto je Sieť vnútorne usporiadaná do mriežky: zvislú os tvoria miestne centrá vo všetkých našich okresoch, vodorovnú os pracovné skupiny, pripravujúce plán obnovy Slovenska v desiatich kľúčových oblastiach.

3

Sieť ako symbol.

Sieť je i metaforou nášho chápania štátu ako spoločenstva, v ktorom by tí, ktorí ju potrebujú, mali nájsť pomoc a ochranu, ktorý však ľuďom nepredpisuje, ako majú viesť svoje vlastné životy.