Top

O strane

Čo je Sieť?

Sieť je spoločenstvo usilovných ľudí, ktorých spája spoločný cieľ: premeniť Slovenskú republiku na jednoduchý a spoľahlivý štát, v ktorom budú mať všetci rovnaký prístup k verejným dobrám.
V júni 2014 bola Sieť zaregistrovaná ako politická strana.

 

 

Sieť ako spoločenstvo šikovných ľudí zo všetkých kútov Slovenska.

Veríme na potrebu spájať ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Regióny si zaslúžia viac pozornosti, ako dnes dostávajú a práve na odhodlaných ľuďoch z regiónov bude Sieť stáť.

 

 

Sieť ako vnútorné usporiadanie nášho projektu.

Nie všade sú rovnaké potreby, Svidník potrebuje čosi iné ako Bratislava, a Žilina čosi iné ako Veľký Krtíš. Preto je Sieť vnútorne usporiadaná do mriežky: zvislú os tvoria miestne centrá vo všetkých našich okresoch, vodorovnú os pracovné skupiny, pripravujúce plán obnovy Slovenska v desiatich kľúčových oblastiach.

 

 

Sieť ako symbol.

Sieť je i metaforou nášho chápania štátu ako spoločenstva, v ktorom by tí, ktorí ju potrebujú, mali nájsť pomoc a ochranu, ktorý však ľuďom nepredpisuje, ako majú viesť svoje vlastné životy.