„My, delegáti trnavského snemu sa zaväzujeme, že vo svojej politickej činnosti budeme novému vedeniu oporou, budeme ho podporovať a budeme rešpektovať rozhodnutia orgánov, ktorým sme v snemových voľbách dali silný mandát.“

Snem si rovnako zvolil nových podpredsedov a to Tomáša Stoklasu a Martina Kapitulíka. Predsedníctvo na základe hlasov delegátov získalo nových členov, Alenu Bašistovú, Ľubomíra Fiksela, Igora Adamca, Ladislava Lukáča a Martin Červenka.