1. Volebná účasť – tradične nízka. Napriek tomu, že bola takmer o polovicu vyššia v porovnaní s rokom 2013, nesvedčí tridsať percent o prehnanom záujme voličov. Možno by konečne pomohlo aj jednotné a definitívne pomenovanie predmetu volieb, pretože podľa rôznych komentárov sme volili poslancov a predsedov vyšších územných celkov (vúciek), župných poslancov, resp. županov, niektorí hovorili aj o krajoch či krajských poslancoch.

2. Územná pôsobnosť. Zdá sa, že mnohým nevyhovuje krajské vymedzenie pôsobnosti súčasných vyšších územných celkov. Iste by stálo za námahu zistiť, či by ľuďom viac nevyhovovala štruktúra prirodzených geografických regiónov, resp. štruktúra západného, stredného a východného Slovenska. Za päť rokov, ktoré máme k dispozícii, sa to do najbližších volieb do VÚC stihnúť dá.

3. Pre mnohých nejasné kompetencie vyšších územných celkov. A vôbec nejde iba o voličov. Po prečítaní predvolebných sľubov niektorých kandidátov na predsedov vyšších územných celkov som nadobudol dojem, že niektorí z nich si túto funkciu mýlia minimálne s funkciou predsedu vlády, ba niektorí si asi mysleli, že ich budú voliť za cisára pána.

4. Subjekty, ktorým bola v predvolebných diskusiách venovaná najväčšia pozornosť, dostatočne nemobilizovali svojich voličov. Smer to už pravdepodobne nedokáže a Kotlebovci, chvalabohu, ešte nie.

5. Odkaz volieb pre „veľkú“ politiku. Väčšinový volebný systém, ktorý je typický pre voľby do VÚC a podľa ktorého „víťaz berie všetko“, sa nedá porovnávať so systémom pomerným, charakteristickým pre voľby do NR SR. V ostatných voľbách do VÚC sa vyprofilovali tri hlavné politické prúdy – Smer, nezávislí, široká koalícia takmer všetkých ostatných „pravicových“ politických strán – a viacero malých marginálnych subjektov. Otázny je budúci vývoj preferencií Kotlebovcov, výsledky ostatných župných volieb nás nesmú učičíkať. Ak by sme tieto výsledky chceli premietnuť do výsledkov budúcich parlamentných volieb, tak sa črtajú dve strany s možným výsledkom 15 až 25 % (Smer. Kotlebovci?), dve, tri strany s výsledkom okolo 10 % a jedna, dve strany s výsledkom tesne nad 5 %. Môže to tak byť preto, že nezávislí kandidáti sa volieb do NR SR zúčastniť nemôžu, a široká koalícia, ktorá sa považuje za víťaza ostatných volieb do VÚC, s najväčšou pravdepodobnosťou pred budúcimi parlamentnými voľbami nevznikne.

Mrzí ma, že kroky otcov – zakladateľov strany #Sieť priviedli túto stranu tam, kde je a že vo výsledkoch hodnotených volieb ju nenájdeme ani medzi subjektmi s okrajovým významom. O to väčšia výzva pre nás v prípade všetkých ďalších volieb.

Ivan Zuzula