„Na obdobie do mimoriadneho snemu poveruje výkonom funkcie prvého podpredsedu #Siete Romana Brecelyho, výkonom funkcie podpredsedníčky #Siete Alenu Bašistovú, výkonom funkcie podpredsedu #Siete Jozefa Kamenického a výkonom funkcie člena Predsedníctva Igora Adamca, informoval predseda #Siete Radoslav Procházka. Mimoriadny snem sa uskutoční 13. augusta 2016 v Trnave. Na návrh predsedu #Siete sa predsedníctvo uznieslo, že vzhľadom na volebné výsledky dostane okres Námestovo vedený poslancom NRSR Igorom Janckulíkom o jedného delegáta viac ,ako ostatné miestne centrá.

 

V záujme férovej súťaže predstáv o ďalšom fungovaní #Siete sa Predsedníctvo uznieslo, že nebude nijako meniť zostavu predsedov miestnych a oblastných centier, ktorí sú delegátmi snemu, tak, aby nemohli vzniknúť žiadne pochybnosti o silovom alebo manipulatívnom výbere delegátov.