„Je mi cťou, že tu dnes môžem byť s Vami na podujatí, ktoré spája chovateľov zvierat a pestovateľov poľných plodín, dve rovnako dôležité oblasti poľnohospodárstva, ktoré k sebe nerozlučne patria“, povedal na úvod príhovoru štátny tajomník MP RV SR Jozef Kamenický.

Túto už tradičnú regionálnu výstavu prišli opäť v hojnom počte podporiť nielen odborníci z praxe, ale aj žiaci z okolitých stredných a základných škôl a tiež najmenší škôlkari. Hlavný program výstavy a Nákupného trhu baranov bol sprevádzaný rôznymi sprievodnými akciami. Podujatia tohto druhu majú veľmi dôležitý význam pri propagácií slovenského poľnohospodárstva, budovania patriotizmu k slovenským výrobkom a sú dôležitým nástrojom pri zvyšovaní podielu slovenských výrobkov na našom trhu.

O to viac sú efektívnejšie, keď sa ich zúčastní aj mladá generácia, ako tomu bolo v Kamenici. Je krásne zhodnotiť, že chovatelia a zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku si uvedomujú mimoriadnu dôležitosť propagácie ovčiarstva, nielen v záujme zvýšenia spotreby domácej produkcie, ale aj z pohľadu zachovania kultúrnych tradícií Slovenska.

Kamenica (5)

„Nájdi si svojho baču“, tak znie heslo, ktorým sa ovčiari snažia prilákať verejnosť ku kvalitným domácim produktom. Farma Kamenica je vo svojom regióne výrazným producentom kvalitných produktov prevažne z ovčieho mlieka. Sme preto presvedčení, že manželia Angelovičovci sú tým správnym „Bačom“ tohto regiónu a prajeme im preto naďalej veľa síl a entuziazmu do ich poctivej a Bohumilej práce.

Na záver štátny tajomník MP RV SR Jozef Kamenický poďakoval všetkým farmárom za ich náročnú a spoločensky prínosnú prácu a zaprial im veľa síl, odhodlania, viery, ale aj šťastia pri ich náročnom podnikaní.

Odborný a tiež kultúrny program na farme Kamenica pokračoval za sprievodu krásneho počasia a ľudovej hudby až do neskorých večerných hodín.