Top

Financovanie

Hospodárenie a financovanie #SIETe

Na financovanie činnosti #SIETe sa v súčasnosti používajú príjmy získané z členských príspevkov, z darov a z bankového úveru z Fio banky, a.s., ktorého výška predstavuje 2 800 000 €. Úver bol #SIETi poskytnutý na základe zmluvy o úvere zo dňa 29.8.2014 vo výške 800 000 €, ktorá bola na základe dodatku č.1 zo dňa 21.7.2015 navýšená o 1 000 000 € a dodatku č.3 zo dňa 26.11.2015 o ďalší 1 000 000 €. Úrok z úveru bol zmluvne dohodnutý vo výške sadzby 1-mesač. EURIBOR zvýšenej o 3,9 %. Splatnosť úveru je najneskôr do šiestich rokov odo dňa uzavretia zmluvy, t.j. do 29.8.2020.
Po parlamentných voľbách v roku 2016 budú na financovanie činnosti #SIETe použité aj zákonné príjmy vyplývajúce z ustanovení §26 až 29 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

 

Transparentný účet

#SIEŤ pre voľby do Národnej Rady Slovenskej republiky si zriadiľa transparentný účet vo Fio Banke kde si môžete pozrieť všetky výdavky spojené s nákladmi na kampaň.

Veľmi uvítame aj menšie dary, ktoré do výšky 200 € môžete zaplatiť prostredníctvom nasledovnej aplikácie:

Darujte

Zoznam darcov zverejňovaný na základe ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

 

I. ŠTVRŤROK 2016
I. ŠTVRŤROK 2015
II. ŠTVRŤROK 2015
III. ŠTVRŤROK 2015
IV. ŠTVRŤROK 2015
II. ŠTVRŤROK 2014
III. ŠTVRŤROK 2014
IV. ŠTVRŤROK 2014

 


Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť SIETE sumou vyššou ako je minimálna mzda
(zverejňovaný na základe ustanovenia § 22 ods.5 zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách)

Príspevky za rok 2016

2014 | 2015