Rozhodnutie bývalých koaličných partnerov akceptovať a využiť takýto obchodnícky postoj k parlamentnému mandátu berie predsedníctvo Siete na vedomie.

Do rozhodovania o ďalšom pôsobení Siete v slovenskom politickom prostredí však chce priamo zapojiť regionálne štruktúry, preto na poslednú septembrovú sobotu zvoláva zasadnutie Rady regiónov.

Akékoľvek ďalšie politické postoje bude predsedníctvo prijímať až po diskusii s regiónmi.